Workshop Intuïtief schilderen

Workshop intuïtief schilderen

Creatieve Workshop

Wat is intuïtief schilderen?

Intuïtief schilderen zou je kunnen omschrijven als schilderen vanuit je innerlijk. Het is een kwestie van je ‘denken’ stop zetten en overstappen op je ‘voelen’. Bij de omschakeling van denken naar voelen zul je zien dat je automatisch de juiste kleuren neemt en dat figuren, personen of gezichten zich als vanzelf vormen. Je voelt ook perfect aan wanneer het “denken” het overneemt.

Voor wie is een workshop Intuïtief schilderen?

workshop intuïtief schilderenIntuïtief schilderen is voor iedereen die:

  • eens even zijn ‘hoofd’ wil stilzetten en werkelijk contact maken met zijn of haar gevoel;
  • meer over zichzelf wil leren op een plezierige, creatieve wijze;
  • zin heeft in een ontdekkingstocht met gebruikmaking van beeldende middelen;
  • de kracht van zijn eigen beeldende, creatieve vermogens wil ervaren en met de taal ervan vertrouwd wil raken.

Een workshop intuïtief schilderen kan ook ingezet worden bij bedrijven als een middel om thema’s zoals teambuilding, persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap op een creatieve manier te onderzoeken en vorm te geven.

Wat levert het je op?

Contact

Intuïtief schilderen is niet alleen een ontspannende bezigheid, maar ook een middel om contact te maken met jezelf op een dieper niveau. En daarmee is het ook een bewustwordingsproces: schilderen vanuit je gevoel, en daarna bewust ‘waarnemen’ wat daar nu eigenlijk staat. Je kunt verrast worden door de dingen die je op papier zet, en je zult verbaast zijn hoeveel je over jezelf ‘vertelt’ in een intuïtief werk.

Proces

workshops7Het meest boeiende gegeven van intuïtief werken is het persoonlijke proces dat ontstaat tijdens/door het schilderen. Het is niet alleen een manier om je gevoelens te ontdekken, maar ook om er iets mee te doen. Door vorm te geven aan datgene wat uit je onbewuste naar boven komt, maak je er werkelijk contact mee (word je je er bewust van) en dat brengt je inzichten.

Plezier

In het intuïtief schilderen en tekenen ervaar je bovendien veel plezier. Plezier in het zomaar laten ontstaan van iets, niet denken maar doen, de vreugde van het creëren zonder voorwaarden. We horen vaak van deelnemers dat een workshop nog dagen doorwerkt, met name op een positieve manier door bijvoorbeeld een aanhouden gevoel van innerlijke rust, beter humeur, beter slapen, toename in creativiteit, meer energie hebben en minder stress ervaren. Tel uit je winst.

Werkwijze

workshops3Een workshop duurt meestal 1 dagdeel. Ons uitgangspunt is het scheppen van een omgeving waarin iedereen de ruimte ervaart en zich vrij voelt om in contact te zijn met zijn eigen verbeeldingskracht, om te experimenteren en te genieten van het proces en van wat daaruit ontstaat. Dit gebeurt met respect voor de ander(en) en voor alles wat anderen naar voren brengen.

Programmakeuze

Bij een workshop met individuele inschrijvingen wordt het programma afgestemd op de samenstelling van de groep en indien wenselijk aangepast. er zijn themaworkshops (zoals een reis door de 7 hoofdchakra’s) en op zichzelf staande onderwerpen (bijv. bodylanguage, innerlijk kind, yin-yang, enz). We maken gebruik van voorbereidende oefeningen, muziek, uitwisseling en ontspannings- of visualisatie oefeningen.

Groepen, Bedrijven

Voor groepen kan een speciaal programma worden samengesteld, denk bijvoorbeeld aan thema’s als teambuilding, communicatie, samenwerking, presentatie, voelen-denken, e.d. Het is een speelse manier om contact te maken met de innerlijke belevingswereld van je medemens.

Locatie

Deze is afhankelijk van het aantal deelnemers. In de regio Alkmaar/ Bergen zijn diverse locaties waar we gebruik van kunnen maken. Wie als groep (bijv. collega’s) een workshop wil volgen kan dat ook in eigen omgeving (bedrijf ) doen.

Materiaal

Indien gewenst wordt in alle benodigde materialen voorzien. Wie graag eigen materiaal gebruikt kan dat gewoon meebrengen.

workshops4Meer informatie? Workshop op maat? Informeer hier naar prijzen en mogelijkheden.