Video’s

Interessante video’s

Tim’s Vermeer

Tim Jenison, helemaal geen schilder, schildert een ‘Vermeer’.
(Lees meer over Johannes Vermeer, beschouwd als een van de grootste Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw).
Hiermee test hij zijn theorieën omtrent Vermeers techniek in de praktijk. Wat nogal wat ophef veroorzaakt in de ‘kunstwereld’.. Maar ik heb grote waardering voor deze man die met vasthoudendheid en geduld zijn visie nastreeft. Petje af, Tim!

Muziek om tot jezelf te komen: Not Forgotten, A Canon to Remember

How wolfs change rivers

Virtueel koor (externe link):  A virtual choire of 2,000 voices

The Story of Stuff

… en meer ‘Stories’ vind je hier:

The Story of Bottled Water

The Story of Cosmetics

The Story of Solutions